Nalazite se na zvaničnoj web prezentaciji firme "ELETROVOLT" iz Valjeva.
"ELEKTROVOLT" je preduzeće za proizvodnju, promet, projektovanje, inženjering, merenje i ispitivanje.
Prateći savremene trendove želja nam je da svoje aktivnosti predstavimo i na Internetu.

   
Prijavite se na našu mailing listu i primajte na Vaš
e-mail najnovija obaveštanja i novosti iz naše firme.
 

- Skraćeni naziv: "Elektrovolt" d.o.o. Valjevo
- Vlasnička struktura preduzeća: osnivač
- Matični broj preduzeća: 17019490
- Registarski broj preduzeća: 10717019490
- Šifra delatnosti: 31622
- PIB broj: 100068602
- Broj telefona: 014/228-190, 231-550, 239-171
- E-maii adresa: info@elektrovolt.biz

Preuzmite dokumenta:
1. PDV potvrdu
2. Rešenje o registraciji preduzeća

Istorijat
- Preduzeće "Elektrovolt" nastalo je početkom 1995.godine na lokaciji Valjeva, a rezultat je ulaganja privatnog vlasnika.
- Preduzeće "Elektrovolt" d.o.o. bavi se proizvodnjom elektroopreme, projektovanjem, izvođenjem elektromontažnih radova, revizijom i remontom elektropostrojenja i opreme do 110 KV, izradom elektrokomandnih ormana, visokonaponskim ispitivanjem opreme do 35 KV, merenjem i ispitivanjem u instalacijama i opremi do 35 KV.
- Preduzeće za proizvodnju, promet, projektovanje i inženjering "Elektrovolt" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, osnovano je 21.02.1995.god. i registrovano kod Privrednog suda u Valjevu pod brojem uloška 1-14865-00 (R/448/95).
- Promena sedišta, osnivačkog uloga i ovlašćenog lica preduzeća izvršena je i overena u Privrednom sudu Valjevo pod brojem uloška 1-14863-00 PS-Valjevo (Fi.2989/95) 24.10.1995.godine. Preduzeće je preseljeno na novu lokaciju u ul. Valjevskog NOP odreda bb, gde je dosadašnji VD postao direktor Bajić Živorad sa neograničenim ovlašćenjima.
- Preduzeće je usklađeno sa Zakonom o preduzećima iz 1996.godine. Usklađivanje je izvršeno 13.07.1998.god. kod Privrednog suda u Valjevu br.uloška 1-1486-00 (Fi.1722/98).

CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 14001 2004
CERTIFIKAT ISO 14001 2004 CERTIFIKAT ISO 18001 2007 EPS zaštita kvaliteta