Nalazite se na zvaničnoj web prezentaciji firme "ELETROVOLT" iz Valjeva.
"ELEKTROVOLT" je preduzeće za proizvodnju, promet, projektovanje, inženjering, merenje i ispitivanje.
Prateći savremene trendove želja nam je da svoje aktivnosti predstavimo i na Internetu.

   
Prijavite se na našu mailing listu i primajte na Vaš
e-mail najnovija obaveštanja i novosti iz naše firme.
 
- Skraćeni naziv: "Elektrovolt" d.o.o. Valjevo
- Vlasnička struktura preduzeća: osnivač
- Matični broj preduzeća: 17019490
- Registarski broj preduzeća: 10717019490
- Šifra delatnosti 31622
- PIB broj: 100068602
- Broj telefona: 014/228-190, 231-550, 239-171
- E-maii adresa: info@elektrovolt.biz
- Preuzmite dokumenta:
1. PDV potvrdu
2. Rešenje o registraciji preduzeća

- Detaljan opis delatnosti dosadašnjeg poslovanja

U dosadašnjem radu preduzeće je najveći deo prihoda ostvarivalo od izvođenja elektro-montažnih radova. Sve veću ulogu zauzima proizvodnja elektro-opreme, dok ostale delatnosti uglavnom prate tempo vodećih.
Izvođenje elektromontažnih radova bilo je usmereno ka višim nivoima složenosti u izgradnji industrijskih i poslovnih objekata poput hladnjača, trafo-stanica višeg nivoa napona, crpnih i pumpnih stanica, fabrika vode, sušara za voće, velikih poslovnih objekata i dr., za koje je neophodna dobra organizacija, visokostručno znanje i iskustvo i poštovanje ugovora. U okviru izvođenja ovih radova i izgradnje objekata prateće delatnosti su bile proizvodnja opreme koja učestvuje značajno u procesu izgradnje kao i projektovanje koje je rađeno za treća lica i u inženjering sistemu.
U okviru delatnosti u prethodnom periodu preduzeće se takođe intenzivno bavilo remontom elektropostrojenja naponskog nivoa do 110 KV i izvršilo poslove na preko 350 objekata svih vrsta i proizvođača za koje je takođe neophodno veliko angažovanje i iskustvo ljudi.
Kao prateću delatnost preduzeće je obavljalo poslove merenja i ispitivanja kvaliteta novih i postojećih elektro i gromobranskih instalcija kao i zaštitno manipulativne opreme u postrojenjima.
A najznačajniji poslovi se obavljaju na baznim stanicama "MOBTELA" sa kojim postoje godišnji ugovori sa obimom posla oko 120 baznih stanica godišnje.
Aktivnosti preduzeća u prethodnom periodu su se odvijale u stalnom godišnjem porastu broja zaposlenih radnika, nabavci osnovnih sredstava, povećanju proizvodnje, stvarnaju uslova za rad, povećanju obima posla, povećanju ugleda preduzeća, marketinškom predstavljanju i usavršavanju procesa upravljanja proizvodnjom i uslugama.

- Detaljan spisak delatnosti našeg poslovanja

CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 14001 2004
CERTIFIKAT ISO 14001 2004 CERTIFIKAT ISO 18001 2007 EPS zaštita kvaliteta