Nalazite se na zvaničnoj web prezentaciji firme "ELETROVOLT" iz Valjeva.
"ELEKTROVOLT" je preduzeće za proizvodnju, promet, projektovanje, inženjering, merenje i ispitivanje.
Prateći savremene trendove želja nam je da svoje aktivnosti predstavimo i na Internetu.

   
Prijavite se na našu mailing listu i primajte na Vaš
e-mail najnovija obaveštanja i novosti iz naše firme.
 
- Skraćeni naziv: "Elektrovolt" d.o.o. Valjevo
- Vlasnička struktura preduzeća: osnivač
- Matični broj preduzeća: 17019490
- Registarski broj preduzeća: 10717019490
- Šifra delatnosti 31622
- PIB broj: 100068602
- Broj telefona: 014/228-190, 231-550, 239-171
- E-maii adresa: info@elektrovolt.biz
Aktuelne vesti
Preduzeće "ELEKTROVOLT" osnovano je 21.02.1995. godine kao rezultat ulaganja privatnog kapitala. Promena sedišta i osnivačkog ulogaizvršena je 24.10.1995. god. saznaj više...
Istorijat preduzeća
Preduzeće "ELEKTROVOLT" osnovano je 21.02.1995. godine kao rezultat ulaganja privatnog kapitala. Promena sedišta i osnivačkog ulogaizvršena je 24.10.1995. god. saznaj više...
Delatnost firme
Preduzeće se bavi proizvodnjom elektroopreme, projektovanjem, izvođenjenjem elektromontažnih radova, revizijom i remontom elektromostrojenja i opreme do 110 KV... saznaj više...
Kontakt podaci
Sedište firme nalazi se u Ulici Vladike Nikolaja bb u Valjevu. Brojevi telefona preduzeća su 014/228-190 i 231- 550. saznaj više...
CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 9001 2008 CERTIFIKAT ISO 14001 2004
CERTIFIKAT ISO 14001 2004 CERTIFIKAT ISO 18001 2007 EPS zaštita kvaliteta